Mijn verhaal is slechts één verhaal


Huiselijk geweld is natuurlijk een heel beladen thema, maar helaas nog aan de orde van de dag. Ik heb stichting Moviera omarmd omdat ik zelf ooit ben opgevangen toen het nodig was, en ik me betrokken voel bij hun doelstelling en aanpak. Van elk verkocht boek gaat €1 naar Steunfonds Moviera. Met de opbrengst gaan we kinderen in de opvang een fijne dag bezorgen zodat ze even hun problemen kunnen vergeten. 

Achtergrondinformatie

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor en kent geen kleur. Een op de vijf mensen krijgt er in zijn of haar leven mee te maken. Per jaar zijn 200.000 mensen slachtoffer van ernstig en/of terugkerend huiselijk geweld. Iedere 6 minuten wordt een melding gedaan.

Het onderzoek ‘Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld’ gepubliceerd in januari 2018 schetst het volgende beeld:


• Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel

• 1 op de 2 Nederlanders kent iemand die te maken heeft gehad met partnergeweld

• 1 op de 20 jongeren vindt verkrachting van een vrouwelijke partner aanvaardbaar

• Mannen zijn toleranter ten aanzien van partnergeweld dan vrouwen


Geen geheimzinnigheid meer

Opvang van slachtoffers van huiselijk geweld kent een lange geschiedenis in Nederland. In Amsterdam konden vanaf 1974 voor het eerst vrouwen terecht in een Blijf van m’n Lijf-huis, Utrecht volgde met de eerste locatie in 1978. De visie op huiselijk geweld is aanzienlijk veranderd gedurende de afgelopen decennia. De positie van het slachtoffer is verbeterd en de heimelijkheid is afgenomen. Waar vroeger de nadruk lag op wegvluchten voor het lichamelijke, seksuele en psychische geweld, ligt nu de nadruk op het aanpakken en preventief ingrijpen en zoveel mogelijk hulp aan huis. Niet alleen vrouwen en kinderen worden opgevangen, ook mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden opgevangen.


Geweld is nooit normaal

Moviera helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld om het geweld te stoppen. Moviera geeft advies en informatie, biedt hulp en begeleiding en geeft onderdak als dat nodig is om de veiligheid van slachtoffers te waarborgen. Wij zijn actief in alle gemeenten in de provincies Gelderland en Utrecht.

Daarnaast werken wij binnen Combine-verband (van de 4 grootste steden in Nederland) aan:

1. Kennisdeling;

2. Digitale veiligheid via de stichting safetyNed die zich richt op online veiligheid;

3. Herstelgroepen voor slachtoffers om herstel en ervaringsdeskundigheid te

bevorderen;

De ontwikkeling van een landelijke telefoonlijn ‘Hear my Voice’ waar vrouwen anoniem hun verhaal kunnen doen om de drempel naar hulp te verlagen.

Op zoek naar meer informatie?

Kijk op www.moviera.nl

Kijk op www.veiligthuis.nl

Bel voor hulp of algemene vragen 088 - 374 47 44

0