In‚Äčfo en media

Info en media

view:  full / summary

BNN Vara opinie: Ahmed Marcouch

Posted on March 21, 2018 at 3:30 PM

Huiselijk geweld moet stoppen, dat is het doel van huisverboden. Als burgemeester van Arnhem benut ik daarom voluit mijn bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld de toegang tot hun eigen huis te ontzeggen, ook zonder aangifte bij de politie. Dat is belangrijk. Want als er één plaats ter wereld veilig hoort te zijn, dan is dat thuis.

Geweld


Met auteur Roelie Bosselaar

Het is jammer dat aangifte doen problematisch is, maar ik begrijp het wel. De situatie is voor slachtoffers van huiselijk geweld emotioneel enorm gecompliceerd; de hand die hen slaat, is immers ook de hand die hen heeft liefgehad, dus slachtoffers willen de talloze spijtbetuigingen en beloften van beterschap geloven. Aangifte of niet, organisaties als kinderopvang, ziekenhuizen en scholen zijn gelukkig wel degelijk verplicht een eigen meldcode uit te voeren, waarin zij actie moeten ondernemen als zij bedplassen, blauwe plekken of gebroken botten signaleren: hulp zoeken of het vermoeden van huiselijk geweld melden bij meldpunt Veilig Thuis. Het aantal meldingen groeit, onder meer ambulancepersoneel meldt vaker en dat vind ik geen slecht teken.

Twintig keer politiebezoek

Huiselijk geweld signaleren kun je leren. Alleen al daarom is het heel goed dat slachtoffers opstaan en ons tot intieme deelgenoot maken van de verwoestende werking van huiselijk geweld. Roelie Bosselaar is zo’n dappere auteur. Met haar boek ‘Afzien’ dat zij 21 maart publiceert, biedt zij ons de gelegenheid van dichtbij te zien wat acht jaar huiselijk geweld gaandeweg kapot maakt. Het trof mij dat Bosselaar tot op de dag van heden pijn lijdt, ik kon het navoelen bij de presentatie van haar boek. Zonder huisverbod blijkt huiselijk geweld gemiddeld maar liefst zes jaar aan te houden en staat de politie soms wel twintig keer voor de deur zonder resultaat. Als agent heb ik zelf ook slachtoffers uitvoerig moeten overreden om zich los te maken; zoals een meisje in de Indische buurt, uit Marokko, die in ons land door haar schoonfamilie als voetveeg werd behandeld en toch haar koffers pas pakte toen ik met haar ouders voor de deur stond.

Slachtoffers worden daders

De tijd van het huisverbod benutten wij door de hulpverlening stevig in de steigers te zetten; voor het hele gezin – ook voor de daders. Slagen wij erin huiselijk geweld te stoppen, dan voorkomen wij dat de slachtoffers van nu de daders van morgen worden. Maar liefst dertig procent van de plegers van huiselijk geweld hadden daar als kind zelf mee te maken, zelf mishandeld of machteloos toeziend hoe hun ouders elkaar kapot maakten.

Alle reden om een flinke stap extra te zetten voorbij het huisverbod richting opvoeding en scholing, naar de gouden driehoek van ouders, docenten en kinderen. En als wij dan ook nog jongerenwerkers, politieagenten en zorgverleners betrekken, zien wij de start van een pedagogische wijk, waarin de hele buurt meehelpt dat kinderen opgroeien tot zelfstandige burgers die zich niet achter de voordeur klein laten maken, maar in de samenleving voluit meedoen #Afzien


Artikel in Arnhemse Koerier

Posted on March 21, 2018 at 2:00 PM

Melding bij Ministerie van VWS

Posted on March 17, 2018 at 6:40 AM

Interview RTV Arnhem

Posted on March 16, 2018 at 5:20 PM

...en nog meer foto's

Posted on March 16, 2018 at 10:30 AM

We hebben mogen genieten van een bevlogen toespraak van onze burgemeester Ahmed Marcouch. Heel fijn dat hij erbij kon zijn, het eerste exemplaar van Afzien in ontvangst heeft genomen en de zaak een warm hart toedraagt. Met elkaar zetten we het onderwerp op de agenda en laten we de slachtoffers van huiselijk geweld niet in de kou staan. Hopelijk krijgt het een lange staart...


Nog meer foto's...

Posted on March 16, 2018 at 10:25 AM

 


Ahmed Marcouch neemt Afzien in ontvangst

Posted on March 16, 2018 at 3:05 AM

Geweldige opkomst bij de pre-launch!

Posted on March 16, 2018 at 3:05 AM

Tweet van Ahmed Marcouch

Posted on March 13, 2018 at 4:40 PM

Kirsten vertelt bij Pauw

Posted on March 10, 2018 at 4:45 AM

Een aangrijpend relaas van Kirsten van den Hul. In het programma Pauw vertelt ze over haar ervaringen en haar missie. Natuurlijk deel ik haar missie en wil ik mijn bijdrage leveren in deze strijd! Ontzettend toevallig dat dit nu net speelt...Rss_feed

0